Snabbkopiering

Snabbkopiering / Digitalprint

Det mesta som kan tryckas kan även digitalt printas på produktions kopiatorer, Hos oss på Lindbloms KopieringsButik sker kopiering och utskrift av era trycksaker på stora digitala kopiatorer som kopierar och printar era dokument snabbt och med god kvalitet och ger en god ekonomisk aspekt även vid mindre upplagor, då dessa maskiner inte har samma uppstartskostnader som en tryckpress, så blir de mindre upplagorna eller upplagor med variabel data till och med billigare att skriva ut på en produktionskopiator i stället för att trycka i tryckpressar.