Köpvillkor

Priser
Alla priser är uppdaterade och gäller tills vidare. Förbehåll för ev inmatningsfel, drastiska valutaförändringar eller force majeure.

Frakt och moms
Priserna på hemsidan är inklusive moms om inte annat anges. Moms (Mervärdesskatt) är en skatt som Svenska Staten tar ut på varje vara som försäljs. Momssatsen är f.n. +25% på produkter en del trycksaker går under bok moms 6% och en del föreningsutskick kan även vara helt moms befriade.

Betalningsvillkor
Betalning sker i butik vid avhämtning eller via Klarna checkout, vi kan även erbjuda betalning mot faktura efter överenskommelse och sedvanlig kreditkontroll. Då sänds fakturan via brev eller e-mail. Vi fakturerar företag, kommuner och organisationer. Privatpersoner och föreningar kan betala i samband med avhämtning eller enligt överenskommelse. Fakturan som skickas till dig ska betalas inom 10 dagar om inte annat är överenskommet. Inga faktureringsavgifter tillkommer. Vid påminnelse tillkommer en avgift på 50 kr samt en dröjsmålsränta på 24%. Därefter går ärendet vidare till inkasso och sedan Kronofogden. Alla bedrägerier polisanmäls med rättslig följd. Vid fakturering gäller ”äganderättsförbehåll”. D.v.s. varan är Lindbloms Kopieringsbutik AB tills full likvid erlagts.

Dataskyddspolicy
Lindbloms Kopieringsbutik AB respekterar din integritet och skyddar dina personuppgifter som vi behandlar. Alla personuppgifter behandlas i enlighet med gällande dataskyddslagar.

Orderbekräftelse
Du som kund får alltid en ordererbekräftelse per e-post vid varje order. Orderbekräftelsen innehåller totalpris på er order. Denna orderbekräftelse måste godkännas för att produktion/leverans ska starta. Ev. anmärkningar/rättelser gör du direkt till oss via e-post. Efter godkänd orderbekräftelse kan inga ändringar göras. Godkänd orderbekräftelse är bindande.

Korrektur
Du som kund får ett korrektur på dina beställda produkter om vi måste påverka ert original på något sätt i form av konvertering eller ändring. Tex om ert original är ett word dokument så konverterar vi det till PDF för att sedan skicka det till er så ni kan se att inget konstigt har hänt i vår hantering. Korrekturet visar hur produkten kommer att se ut med tryck, brodyr eller annan profilering. Korrektur skall ses som en fingervisning av slutresultatet och exakt storlek eller placering på tryck garanteras ej, om inte annat avtalats. Korrekturet måste godkännas av dig innan vi startar produktionen. Ev. anmärkningar/rättelser gör du direkt till oss via e-post. Efter godkänt korrektur kan inga ändringar göras. Godkänt korrektur är bindande. 

Kundens ansvar
Det åvilar kunden att kontrollera att översänt korrektur och orderbekräftelse är korrekt vid godkännande av dessa. Godkänt korrektur och orderbekräftelse är bindande och kan ej ändras. Köparen är ansvarig att kontrollera att rätt antal kollin levererats, samt uppmärksamma och dokumentera eventuella emballageskador innan godset kvitteras. Köparen ansvarar för att den angivna leveransadressen är bemannad vardagar mellan klockan 08:00 – 17:00.

Referenser
Köparen godkänner att produkter som beställs av Lindbloms Kopieringsbutik AB kan användas som digitala referenser på webbplats www.kopieringsbutik.se eller i andra digitala medier.

Leveransvillkor
Leveranstid är beroende av produkt och anges i er orderbekräftelse eller offert. Kostnaden för frakt kan tillkomma på ovanstående priser. För order/beställning som inte fullföljs förbehåller vi oss rätten att debitera er för övriga kostnader som svarar mot kostnader för bl a frakt, returfrakt, hanteringsavgift och expeditionsavgift. Vi levererar din leverans enligt överenskommelse och gäller från godkänt korrektur och orderbekräftelse. Vi skickar produkter med företagspaket och Lokaltbud samt avhämtning i vår butik. Vi levererar alltid till gatuadresser. Vid tillfällen då det uppstår leveransproblem som vi ej kan styra över, så som naturkatastrofer, fel på fraktbolags transportmedel, stöld, översvämningar, brand, felleveranser från fabrik eller liknande, då leveranser ej kan fullföljas i tid, får vi ej ställas till svars vare sig rättsligt, ekonomiskt eller på annat sätt för detta. 
Vi reserverar sig för kvantitets-avvikelser i leverans med +/-10%. av varor med tryck. Levererat antal faktureras. 

Äganderättsförbehåll
Alla varor förblir Lindbloms KopieringsButik AB´s egendom till full likvid erhållits.

Reklamation
Om en leverans innehåller skadade eller felaktiga varor ber vi dig omedelbart kontakta kundservice. Returnera aldrig varor utan att först ha diskuterat reklamationen med oss på Lindbloms KopieringsBuitk AB. Reklamation av vara med synligt fel ska aviseras inom 7 dagar. Returer av reklamerade varor ska innehålla anledning av reklamation och faktura eller orderbekräftelse. Reklameras inte varan inom 7 dagar från varans mottagande, förloras rätten att åberopa felet. Vad gäller vårt ansvar för fel och/eller dröjsmål, skall reglerna i köplagen gälla med det undantaget att vi inte skall ansvara för någon indirekt skada.

Produkter
Av tekniska skäl är vissa nyanser av produkter svåra att återge i bild. Därför kan någon färg skilja sig en aning från den verkliga produkten.

Bytesrätt
Bearbetade, utskrivna, tryckta, broderade, graverade eller märkta produkter bytes ej.

Ångerrätt
Det finns ingen ångerrätt på beställda varor. I de fall tryckning ej har påbörjats försöker vi dock alltid i möjligaste mån tillgodose en kunds önskan om att avbryta köpet. Eventuella kostnader som har uppkommit debiteras dock alltid.

Returer (inom 14-dagar)
Eventuella leveransanmärkningar skall vara oss tillhanda inom 7 dagar från det att varan/varorna mottagits. Returnera inte produkter innan ni har kontaktat Lindbloms KopieringsButik AB. Eventuell retur ska innehålla varan/varorna i nyskick och i originalförpackning. Vi har 14 dagars returrätt på alla varor som inte är bearbetade, utskrivna, tryckta, broderade, graverade eller märkta produkter.