Scanning & Digitalisering

black thumb drive

Vi scannar Ritningar och Dokument till flera olika fil alternativ.
Det vanligaste är nog ändå att man scannar till en PDF fil.
Då PDF filer går att öppna på de flesta typer av enheter.
Vi scannar ritningar på vår rullscanner i både färg och svartvitt upp till A0 bredd och konverterar dem till PDF i samma skala som originalet.
Vi scannar hela buntar av A4 och A3 dokument i vår dokumentmatare och levererar dem som en fil eller flera filer.
Vi har valt att inte erbjuda OCR scanning då vi inte tycker att resultatet blir tillfredställande, även om vi kan göra det.
Efter scanningen levererar vi filerna antingen via mail eller internet alternativt på ett USB minne.