Choose your words tiles

Vi hjälper till med korrigeringar i befintliga filer innan tryck. Det t.ex. kan vara att infoga eller byta bilder, byta eller korrigera ord eller hela stycken, Byta en logo eller bara ändra sid ordningen. Vi korrigerar i Office filer, Adobe filer och några andra filer. Vi arbetar i PC miljö så vi har begränsade möjligheter att korrigera i MAC dokument. Vi hjälper gärna till där vi kan.