Maskinell falsning är vårt alternativ till att vika era dokument snabbt och i bland lite mera avancerat för att få trycksakerna att passa i ett kuvert, som ett exempel. Vi falsar flyers, enkelbladiga trycksaker, fyra och sexsidingar, små kort, inbjudningskort, m.m. Falsning är snabbmetod för att vika dokument vilket kan göra att precisionen kanske inte alltid är lika hög på alla papperstyper. Vissa dokument  kan behöva trimmas efteråt för ett snyggt och professionellt utseende.

Detta är våra vanligaste falsningar.