Vi kan skriva ut och sätt in ert tryckta material i pärmar med register enligt en innehållsförteckning. Vi buntar A4 och viker era ritningar så dom går att sätt i en pärm. Vi har pärmar med ficka på framsidan och ryggen där man kan montera en snygg framsida och rygg som lyfter utseendet på hela pärmen och förtydligar innehållet.