Vi erbjuder vikning av era kopierade eller plottade ritningar till A4 eller A3 med pärmkant. I samband med vikningen kan vi också hålförstärka eller bara hålslå era ritningar och sätta in dem i en passande pärm. Vi erbjuder vikning av era vanliga dokument också till andra format men då kallar vi det för falsning.